Next Article in Journal
Networked Control System Time-Delay Compensation Based on Time-Delay Prediction and Improved Implicit GPC
Previous Article in Journal
Fusion of Multiple Pyroelectric Characteristics for Human Body Identification
Editorial

Acknowledgement to Reviewers of Algorithms in 2014

Algorithms Editorial Office, MDPI AG, Klybeckstrasse 64, CH-4057 Basel, Switzerland
Received: 8 January 2015 / Accepted: 8 January 2015 / Published: 8 January 2015
The editors of Algorithms would like to express their sincere gratitude to the following reviewers for assessing manuscripts in 2014:
 • Agathoklis, Pan.
 • AL-Khalidi, Haidar
 • Bakalov, Petko
 • Baker, Tim
 • Bhuiyan, Alauddin
 • Birmelé, Etienne
 • Blana, Dimitra
 • Boccacci, Patrizia
 • Bounceur, Ahcène
 • Brady, Michael
 • Burger, Jakob
 • Celaya, Jose
 • Cerello, Piergiorgio
 • Chang, Hsueh-hsien
 • Chang, Ruay-Shiung
 • Chen, Chin-Hsing
 • Chen, Gang
 • Chen, Ruey-Maw
 • Chen, Shin-Juh
 • Chen, Toly
 • Cheng, James
 • Choi, Hoo-Gon
 • Coco, Salvatore
 • Conversano, Francesco
 • Cormier, G.
 • de Vicente y Oliv, Maux
 • den Reijer, Ard H. J.
 • Di Martino, Ferdinando
 • Díaz, Jessica
 • Dornaika, Prof. Fadi
 • Fan, Jiajie
 • Fattori, Giovanni
 • Gagie, Travis
 • Gong, Wenyin
 • Goseberg, N.
 • Green, Robert
 • Guidotti, Patrick
 • Guo, Sen
 • Gurka, Roi
 • Hajjam, Amir
 • Hand, David
 • He, Meng
 • He, Qinming
 • Hoang, Duc Chinh
 • Hong, Wei-chiang
 • Horng, Shih-Cheng
 • Horng, Shi-jinn
 • Houle, Michael E
 • Hsiao, Rong-Shue
 • Huang, Wei-Cheng
 • James, Simon
 • Jones, Jeffrey
 • Karakostas, George
 • Kelk, Steven
 • Kennedy, Maureen C.
 • Khan, Saad
 • Khreishah, Abdallah
 • Kim, Sung-un
 • Koes, David Ryan
 • Koivisto, Mikko
 • Kumar, Kuldeep
 • Lenzen, Frank
 • Li, Xue
 • Liao, Ping-sung
 • Liberzon, Alex
 • Llanes, Antonio
 • Lou, Yifei
 • Lu, Jinhu
 • Ma, Shiwei
 • Mandava, Ajay Kumar
 • Marcugini, Stefano
 • Maybank, Steve
 • Michaletzky, György
 • Minner, Stefan
 • Murano, Aniello
 • Murphy, Andrew
 • Nagano, Marcelo Seido
 • Nanjappa, Ashwin
 • Navarro, Gonzalo
 • Nesmanchow, Sergio
 • Ning, Xia
 • Nowak, Robert
 • Oliveira, Paulo Moura
 • Ortega, Lidia M.
 • Pan, Meng-shiuan
 • Pan, Wen-Tsao
 • Pecht, Michael
 • Pelta, David A.
 • Peng, Sheng-lung
 • Popescu, Mihail
 • Powell, Kody M.
 • Prins, Christian
 • Rafiei, H.
 • Rahnamayan, Shahryar
 • Ramadan, Saad
 • Rossi, Andrea
 • Rovetta, Stefano
 • Ryu, Kwangyeol
 • Schaefer, Gerald
 • Schlotter, Ildikó
 • Sevaux, Marc
 • Shi, Xiaodong
 • Solimene, Raffaele
 • Song, Guohui
 • Sritharan, R.
 • Sun, Qingquan
 • Tan, Tiow Seng
 • Thiébaut, Éric
 • Tozin, Samir
 • Tsai, Chun-Wei
 • Tuba, Milan
 • Tuci, Elio
 • Uchizawa, Kei
 • Vasilakos, Athanasios V.
 • Vrigkas, Michalis
 • Walton, S.
 • Wauters, Tony
 • Wu, Jui-yu
 • Wu, Lifeng
 • Wu, Yue
 • Xue, Bing
 • Yan, Yuling
 • Yanagisawa, Hiroki
 • Yang, Can
 • Yang, Xin-She
 • Ye, Xujiong
 • Yeh, Ching-Chiang
 • Younis, Mohamed
 • Zhang, Qiao
 • Zhao, Hai
 • Zheng, Zizhan
 • Zia, Kashif
Back to TopTop